<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=5518569&amp;fmt=gif">
Skip to content
Evento Award palkittu puhuja ja moderaattori

Antti puhujana

Entinen Googlelainen, Yrittäjä, Bestseller kirjailija

antti_m_1-1

ChatGPT ja työn muutos

Puheenvuorossa Antti käsittelee ChatGPT:n roolia työelämässä ja kuinka se auttaa parantamaan työntekijöiden tehokkuutta, kommunikaatiota ja luovuutta.

Hän avaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ChatGPT on jo muuttanut monien alojen toimintaa ja kuinka se tarjoaa mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja - niille jotka päättävät lähteä matkaan.

Antti keskustelee myös siitä, miten organisaatiot voivat hyödyntää ChatGPT:tä ja muita tekoälysovelluksia parhaalla mahdollisella tavalla, sekä valmistautua tulevaisuuden haasteisiin. Hän painottaa työntekijöiden osaamisen kehittämisen ja joustavuuden merkitystä muuttuvassa työympäristössä.

Kuuntelijat saavat puheenvuorosta arvokkaita oivalluksia tekoälyn hyödyntämisestä työelämässä, sekä työnteon kehityssuunnista ja mahdollisuuksista.

 

Vastuullinen tekoäly

Tekoälyn kanssa toimiessa on vastuullisuus otettava huomioon kaikissa vaiheissa. Ei riitä että toimitaan minimin eli lakien mukaan vaan päätöksentekijöiden on ymmärrettävä millä tavalla koneoppimisen tekemät päätökset vaikuttavat asiakkaisiin.

Pääsääntönä voisi sanoa, että kuluttaja on lain suojelema oli päätöksen tehnyt sitten ihminen tai kone. Meillä on myös Suomessa esimerkkejä, joissa luottoyhtiö on syyllistynyt syrjintään kun malliin on ohjelmoitu ikäraja, jota vanhemmille luottoa ei myönnetä.

Vastuullinen tekoäly puheenvuorossa Antti käy läpi millä tavalla koneen opettamisen prosessin aikana tulee huolehtia vastuullisuudesta ja millä tavalla itse lopputuote tulee olla vastuullinen.

Lisäksi on pystyttävä selittämään, millä perusteella kone tekee päätöksiä.

Miksi esimerkiksi 20 työnhakijasta tietyt kolme saivat kutsun jatkohaastatteluun?

Tekoäly vie harvoin päätöksiä tuotantoon asti. Se on usein ihmisen apuna tekemässä ehdotuksia, etenkin jos kyse on tärkeistä päätöksistä.

antti_m_2-1
antti_m_3

Asiakaskokemus ja teknologia

Meillä kaikilla on kokemuksia teknologian kanssa toimimisesta asiakkaana. Kyseessä voi olla vakuutusyhtiön sivulla ollut chatbot tai vastaanottoaulan Pepper-robotti.

Millä tavalla teknologia muokkaa asiakaskokemusta? Miten verkossa toimivat palvelut kuten Netflix ja Spotify hyödyntävät dataa asiakasymmärryksen lisäämiseen? Mitä työkaluja yrityksellä on käytettävissä tänä päivänä parempaan asiakasymmärrykseen?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa Antin puheenvuoro Asiakaskokemus ja teknologia. Lähes kaikki uudet verkkopalvelut hyödyntävät asiakkaan kerryttämää dataa palvelun personoinnissa joko jokaiselle asiakkaalle tai eri asiakassegmenteille. Eri mantereilla datan jakamista säätelevät lait ovat vaihtelevia. Millä tavalla treffisovellus Kiinassa eroa eurooppalaisesta datan jakamisen osalta?

 

Tekoäly ja luovuus

Kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja muut sääntöpohjaisten töiden tekijät ovat pitkään jo pohtineet millä tavalla teknologia on osana arkea. Jotkut ovat varmasti miettineet viekö kone minun työni tulevaisuudessa?

Luovan alan tekijät, tekstin tuottajat, sisältöjen parissa toimivat ihmiset tai graafiset suunnittelijat ovat olleet viime vuosiin saakka vailla tekoälyn tuottamaa apua.

OpenAI:n GPT-3 kielimalli ja ChatGPT muuttivat tämän tilanteen. Kielimallia voisi kuvata ohjelmana, joka on lukenut kaiken internetissä olevan tekstin. Tämän pohjalta kone voi luoda lyhyitä sosiaalisen median päivityksiä tai pidempiä blogitekstejä juuri sellaisesta aiheesta ja sellaisella tyylilajilla, jota ohjaaja haluaa.

Visuaalisuuden saralla Dalle2 tuottaa lyhyiden ohjeiden perusteella kuvia joita ei ole koskaan aiemmin nähty. Näiden kuvien avulla graafikot voivat edistää töitään nopeammin tai saada ideoita suunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa.

Millä tavalla teidän yrityksessä luovan työn tekijät toimivat yhdessä tekoälyn kanssa?

Antin puheenvuoro Tekoäly ja luovuus tuo käytännön esimerkkien avulla esiin sen mikä on tämän hetken tilanne luovan työn tekijöiden ja koneiden yhteistyössä.

antti_m_4

"Puhujana Antti on erittäin selkeä. Hän tekee taustatyön huolella ja Antin kanssa on helppo työskennellä."

-Teppo Valtonen
 

Työterveyslaitos