Skip to content
Evento Award palkittu puhuja ja moderaattori

Antti puhujana

antti_m_1-1
Evento Awards

Tekoäly ja luovuus

Kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja muut sääntöpohjaisten töiden tekijät ovat pitkään jo pohtineet millä tavalla teknologia on osana arkea. Jotkut ovat varmasti miettineet viekö kone minun työni tulevaisuudessa?

Luovan alan tekijät, tekstin tuottajat, sisältöjen parissa toimivat ihmiset tai graafiset suunnittelijat ovat olleet viime vuosiin saakka vailla tekoälyn tuottamaa apua.

OpenAI:n GPT-3 kielimalli muutti tämän tilanteen. Kielimallia voisi kuvata ohjelmana, joka on lukenut kaiken internetissä olevan tekstin. Tämän pohjalta kone voi luoda lyhyitä sosiaalisen median päivityksiä tai pidempiä blogitekstejä juuri sellaisesta aiheesta ja sellaisella tyylilajilla, jota ohjaaja haluaa.

Visuaaliuuden saralla Dalle2 tuottaa lyhyiden ohjeiden perusteella kuvia joita ei ole koskaan aiemmin nähty. Näiden kuvien avulla graafikot voivat edistää töitään nopeammin tai saada ideoita suunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa.

Millä tavalla teidän yrityksessä luovan työn tekijät toimivat yhdessä tekoälyn kanssa?

Antin puheenvuoro Tekoäly ja luovuus tuo käytännön esimerkkien avulla esiin sen mikä on tämän hetken tilanne luovan työn tekijöiden ja koneiden yhteistyössä.

Evento Awards

Vastuullinen tekoäly

Tekoälyn kanssa toimiessa on vastuullisuus otettava huomioon kaikissa vaiheissa. Ei riitä että toimitaan minimin eli lakien mukaan vaan päätöksentekijöiden on ymmärrettävä millä tavalla koneoppimisen tekemät päätökset vaikuttavat asiakkaisiin.

Pääsääntönä voisi sanoa, että kuluttaja on lain suojelema oli päätöksen tehnyt sitten ihminen tai kone. Meillä on myös Suomessa esimerkkejä, joissa luottoyhtiö on syyllistynyt syrjintään kun malliin on ohjelmoitu ikäraja, jota vanhemmille luottoa ei myönnetä.

Vastuullinen tekoäly puheenvuorossa Antti käy läpi millä tavalla koneen opettamisen prosessin aikana tulee huolehtia vastuullisuudesta ja millä tavalla itse lopputuote tulee olla vastuullinen.

Lisäksi on pystyttävä selittämään, millä perusteella kone tekee päätöksiä.

Miksi esimerkiksi 20 työnhakijasta tietyt kolme saivat kutsun jatkohaastatteluun?

Tekoäly vie harvoin päätöksiä tuotantoon asti. Se on usein ihmisen apuna tekemässä ehdotuksia, etenkin jos kyse on tärkeistä päätöksistä.

antti_m_2-1
antti_m_3
Evento Awards

Asiakaskokemus ja teknologia

Meillä kaikilla on kokemuksia teknologian kanssa toimimisesta asiakkaana. Kyseessä voi olla vakuutusyhtiön sivulla ollut chatbot tai vastaanottoaulan Pepper-robotti.

Millä tavalla teknologia muokkaa asiakaskokemusta? Miten verkossa toimivat palvelut kuten Netflix ja Spotify hyödyntävät dataa asiakasymmärryksen lisäämiseen? Mitä työkaluja yrityksellä on käytettävissä tänä päivänä parempaan asiakasymmärrykseen?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa Antin puheenvuoro Asiakaskokemus ja teknologia. Lähes kaikki uudet verkkopalvelut hyödyntävät asiakkaan kerryttämää dataa palvelun personoinnissa joko jokaiselle asiakkaalle tai eri asiakassegmenteille. Eri mantereilla datan jakamista säätelevät lait ovat vaihtelevia. Millä tavalla treffisovellus Kiinassa eroa eurooppalaisesta datan jakamisen osalta?

Evento Awards

Metaverse - totta vai tarua

Millainen on metaverse tällä hetkellä? Entä mitä liike-elämän päättäjien on hyvä ymmärtää metaversestä juuri nyt?

Antin puheenvuoro Metaverse - totta vai tarua vie kuulijat käytännön esimerkkien avulla metaversen arkeen. Esitys taklaa useita metaverseen liittyviä myyttejä ja nostaa esiin toimialoja joilla osallistuminen metaverseen on olennaista ja tänä päivänä.

Tämä hypeä välttelevä esitys antaa kuulijalle työkalut ymmärtää mitä metaverse on ja mitä se ei ole juuri nyt sekä mitä päättäjien on tärkeä hahmottaa. Millaisia mittareita on metaversen kehitykselle ja ketkä hyötyvät huikeista odotuksista.

antti_m_4

"Puhujana Antti on erittäin selkeä. Hän tekee taustatyön huolella ja Antin kanssa on helppo työskennellä."

-Teppo Valtonen
 

Työterveyslaitos